Αλεξάνδρα ΚορδόσηΣυμβουλευτική Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια (MA.,BSc.)

Ψυχολογία Για Εμάς

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων και Εφήβων

Συνεδρίες ένας - προς- ένα, συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας σαρανταπέντε λεπτών. Η θεραπευτική σχέση με το ψυχοθεραπευτή παρέχει μία ασφαλή βάση την οποία ο θεραπευόμενος χρησιμοποιεί προκειμένου να ανακαλύψει ουσιαστικά τον εαυτό του, να εμβαθύνει στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στους τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών του.

περισσότερα

Θεραπεία Ζεύγους

Συνεδρίες που μετέχουν τα δύο μέλη του ζευγαριού, συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας πενήντα λεπτών. Στη θεραπεία ζεύγους παρέχεται ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης που ενισχύει το ζευγάρι στις ικανότητες του να συζητά και να επιλύει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα του και απώτερα να λαμβάνει περισσότερη ικανοποίηση μέσα από τη σχέση του.

περισσότερα

Συμβουλευτική Γονέων και Οικογενειακή Θεραπεία

Η συμβουλευτική γονέων περιλαμβάνει συνεδρίες διάρκειας μίας ώρας, όπου μετέχουν συνήθως και τα δύο μέλη του ζευγαριού (κάποιες φορές μόνο το ένα μέλος) και αφορούν τη διαχείριση συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το παιδί / τα παιδιά τους.

Στην οικογενειακή θεραπεία, μετέχουν περισσότερα μέλη της οικογένειας και μελετάται η αλληλεπίδραση τους. Οι συνεδρίες στοχεύουν στη καλύτερη επικοινωνία και διαχείριση των προβλημάτων της οικογένειας σαν σύνολο.

περισσότερα

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική θεραπεία έχει στόχο την αλληλεπίδραση των μελών στο «εδώ και τώρα», δίνοντας τη δυνατότητα να διερευνήσει κανείς σε ένα ασφαλές πλαίσιο, τον εαυτό του (ενδο-προσωπικό επίπεδο), τη σχέση του με τα άλλα μέλη (δυαδικό επίπεδο) και τη σχέση του με την ομάδα ως όλον (επίπεδο γκρουπ σαν όλον).

περισσότερα

Συνεδρίες Αυτογνωσίας

Οι συνεδρίες αυτογνωσίας είναι ανοιχτής διάρκειας ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες πενήντα λεπτών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει το άτομο μία βαθύτερη επίγνωση των αναγκών του, των μοτίβων στη συμπεριφορά του και του τρόπου που σχετίζεται με τους σημαντικούς άλλους.

περισσότερα

Online Ψυχοθεραπεία - Συνεδρίες Τηλεδιάσκεψης

Οι online συνεδρίες ψυχοθεραπείας χρησιμοποιούνται ευρέως στη χώρα μας και το εξωτερικό, με τη χρήση λογισμικού όπως το skype και το zoom.

περισσότερα
english version