Αλεξάνδρα ΚορδόσηΣυμβουλευτική Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια (MA.,BSc.,Pg.Cert.)
Μέλος της Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων και της Βρετανικής Ένωσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (BPS, HCPC), Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (AGPA), Υπό πιστοποίηση Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια από το Yalom Institute (USA) και το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ).

Ψυχολογία Για Εμάς

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Η Αρχή της Εμπιστευτικότητας

Σύμφωνα με το κώδικα δεοντολογίας της ηθικής πρακτικής των ψυχολόγων / ψυχοθεραπευτών, ο ψυχολόγος βεβαιώνει ότι θα τηρήσει το "επαγγελματικό απόρρητο", τη τήρηση της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των όσων συζητούνται στις θεραπευτικές συνεδρίες. Θα χειριστεί με υπευθυνότητα και σεβασμό το υλικό που προκύπτει στις θεραπευτικές συνεδρίες και μόνον σε ειδική περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα διακινδυνεύσει την αρχή της εμπιστευτικότητας. Τέτοιες έκτακτες ανάγκες είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν την ανησυχία του ψυχολόγου ότι ο θεραπευόμενος αποτελεί απειλή για τον εαυτό του ή για τους άλλους γύρω του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ψυχολόγος θα ενημερώσει και θα συζητήσει με το θεραπευόμενο πρωταρχικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, τις ανησυχίες του και την αναγκαιότητα να ενημερωθεί κάποιος "εξωτερικός της θεραπευτικής σχέσης" (η οικογένεια του θεραπευόμενου / η αστυνομία / οι κρατικές ψυχιατρικές δομές ή οποιαδήποτε άλλη αρχή).

english version